top of page
Search
  • Writer's pictureArun Antony

Epilepsy around the world

WHO fact sheet on epilepsy


8 views0 comments

Recent Posts

See All

കുട്ടികളും അപസ്മാരവും തലച്ചോറിൽ പെട്ടെന്നും അമിതമായും ഉണ്ടാവുന്ന വെത്യാസങ്ങൾ കൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് കാണുന്ന ലക്ഷണങ്ങളെയാണ് അപസ്മാരം എന്ന് പറയുന്നത്. വളരെ പ്രാചീനമായ ഒരു അസുഖമാണെങ്കിലും ഇന്നും ധാരാളം തെറ്റ

bottom of page