Search
  • Arun Antony

Epilepsy around the world

WHO fact sheet on epilepsy


8 views0 comments

Recent Posts

See All

Children and epilepsy

കുട്ടികളും അപസ്മാരവും തലച്ചോറിൽ പെട്ടെന്നും അമിതമായും ഉണ്ടാവുന്ന വെത്യാസങ്ങൾ കൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് കാണുന്ന ലക്ഷണങ്ങളെയാണ് അപസ്മാരം എന്ന് പറയുന്നത്. വളരെ പ്രാചീനമായ ഒരു അസുഖമാണെങ്കിലും ഇന്നും ധാരാളം തെറ്റ

Family planning and Epilepsy

ചില ഗർഭനിരോധന മാർഗ്ഗങ്ങൾ ചില ആന്റി-അപസ്മാരം മരുന്നുകൾ (എഇഡി) കഴിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് ഗർഭം തടയുന്നതിൽ ഫലപ്രദമല്ല. കാരണം, ചില എഇഡികൾ (എൻസൈം-പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന എഇഡികൾ) ഗർഭനിരോധന മാർഗ്ഗങ്ങൾ എത്ര നന്നായി പ്